Ochrana osobních údajů

I. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při manipulaci s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

BABY DIREKT s.r.o., se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČ: 46995170, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8860, jako Správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto uživatele svého formuláře „Dotaz na produkt“ (dále jen „formulář“) informuje o zpracování osobních údajů:

a) Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele v rozsahu zadaném uživatelem při žádosti o zodpovězení dotazu na produkt prostřednictvím internetových stránek www.funbaby.cz (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa), a to pro účely zodpovězení dotazů uživatele internetových stránek.

b) Osobní údaje uživatele mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu nezbytnou k zodpovězení dotazu. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem a uživatel je povinen osobní údaje Správci poskytnout. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže uživatel formulář odeslat.

c) Uživatel má právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Uživatel rovněž smí podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

II. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

Při odeslání formuláře dochází k nezbytnému zpracování osobních údajů uživatele v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa za účelem zodpovězení dotazu. Informace o zpracování osobních údajů uživatele je obsažena ve formuláři, kde je dostupná proklikem v okamžiku, kdy uživatel potvrzuje, že byl informován o ochraně osobních údajů.

 

V Modřicích dne 1. května 2020

BABY DIREKT s.r.o.

jednající Ivanou Fialovou, jednatelkou

×

Slevový kupón na 10% slevu je Váš

Stačí se zaregistrovat k odběru novinek

CHCI SLEVU