ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vaše soukromí chráníme, a děláme proto vše pro maximální ochranu Vašich osobních údajů před jakýmkoliv zneužitím.


IDENTIFIKACE A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost BABY DIREKT s.r.o., jakožto správce osobních údajů, Vám tímto dává na vědomí, jak zpracovává a chrání Vaše osobní údaje. Jakékoli zpracování Vašich osobních údajů se týká pouze těch, které naší společnosti dobrovolně poskytnete v rámci komunikace, v procesu uzavření smlouvy, při návštěvě našich webových stránek či našich profilů na sociálních sítích. Máte-li otázky týkající se podmínek zpracování Vašich osobních údajů nebo jiné dotazy, můžete nás kontaktovat zde:

BABY DIREKT s.r.o., se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČO: 46995170, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8860.

E-mail: info@funbaby.cz
Tel.: +420 547 422 749

ÚČEL A PRÁVNÍ DŮVOD, PRO KTERÝ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme pro následující účely:

• uzavírání a plnění smluv (práva a povinnosti s tím související),

• vedení uživatelského účtu,

• zasílání informací k zajištění dodávek zboží nebo služeb,

• vyřízení reklamací, servisní a poradenské služby,

• zasílání obchodních sdělení, rozvíjení kvality našich služeb a produktů,

• cílená reklamní sdělení,

• evidence ve věrnostním programu podle Všeobecných podmínek věrnostního programu FunBaby.

Právním důvodem pro výše uvedená zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, náš oprávněný zájem (např. při zasílání obchodních sdělení po Vašem nákupu), Váš souhlas (při zasílaní obchodních sdělení, pokud se přihlásíte k odběru novinek zadáním své e-mailové adresy nebo vyplníte formulář dotaz na produkt, evidence ve věrnostním programu a zákonná povinnost.

Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje, které požadujeme za účelem plnění smlouvy nebo zajištění souladu s naší právní povinností, nemusíme být schopni poskytnout všechny nebo některé ze služeb, které jste od nás požadovali.

REGISTRACE

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím“ udělujete správci, v souladu s § 4 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů svůj souhlas k tomu, aby uvedené osobní údaje zpracovával za účelem: založení a administrace uživatelského účtu na webovém rozhraní.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím“ v elektronické podobě člen věrnostního programu uděluje organizátorovi, v souladu s § 4 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů svůj souhlas k tomu, aby uvedené osobní údaje a také údaje o jeho nákupních zvyklostech během trvání členství ve věrnostním programu zpracovával pro účely:

• zařazení do členské databáze věrnostního programu,

• účasti ve věrnostním programu v souladu s těmito všeobecnými podmínkami,

• zasílání nabídek zboží a služeb poskytovaných organizátorem nebo jejími obchodními partnery, 

• a to poštou nebo elektronicky,

• provádění marketingových průzkumů.

Člen souhlasí, aby jeho osobní údaje byly poskytovány třetím stranám, tj. subjektům spolupracujícím s organizátorem na věrnostním programu, jako jsou společnosti reklamní agentury, zasílatelské agentury, tiskárny apod., a to i do zahraničí.

Organizátor může poskytovat osobní údaje svých zákazníků společnostem pověřeným spravováním některých částí databáze věrnostního programu. Všechny tyto společnosti sídlí v členských státech Evropské Unie.

Organizátor prohlašuje, že uvedené osobní údaje použije pouze na uvedené účely.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI HEUREKA

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v emailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Rozhodnete-li se sdílet naše webové stránky, popř. aplikaci prostřednictvím sociálních sítí, budou vaše osobní údaje (tj. jméno a skutečnost, že se zajímáte o Baby Direkt a FunBaby) viditelné rovněž pro všechny návštěvníky vašeho osobního profilu na příslušné sociální síti (LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter atd.) Na užívání takových sociálních sítí se vztahují podmínky (včetně zásad ochrany soukromí) příslušných sociálních sítí. Baby Direkt nenese odpovědnost za zpracování osobních údajů nebo za ochranu soukromí na konkrétních sociálních sítích a zásady ochrany soukromí, které zajišťuje Baby Direkt, se na užívání těchto webových serverů nevztahují.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

PŘÍPADNÍ PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost si váží Vaší důvěry a chrání Vaše osobní údaje před zneužitím. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány důvěrně a v souladu s příslušnými zákony. Zpracováním a vyřízením objednávky, vyřízením reklamace a souvisejícím účetnictvím jsou pověřeni odpovědní zaměstnanci společnosti nebo osoby spolupracující na základě živnostenského oprávnění. Zasíláním obchodních sdělení mohou být pověřeny externí subjekty. Bankovními transakcemi, přepravou zboží atd. jsou pověřeny externí subjekty.

DOBA, PO KTEROU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely, tj. po dobu trvání našeho smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu. V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, budou tyto údaje zpracovávány pouze po dobu jeho trvání. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Osobní údaje budeme uchovávat, pokud je to nutné pro splnění zákonných povinností nebo prosazovaní našich nebo Vašich legitimních práv (např. při poskytování servisních služeb).

KONKRÉTNÍ DOBY ULOŽENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

• osobní údaje zadané webovým formulářem pro zájemce o nabízené zboží a služby – 3 roky od registrace,

• osobní údaje pro zasílání obchodních sdělení (newsletterů) – 7 let od registrace,

• registrace – 3 roky od vašeho posledního přihlášení (po uplynutí této doby bude váš uživatelský účet deaktivován a údaje smazány),

• osobní údaje v účetních dokladech – po dobu zákonné archivace v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o DPH.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (např. při zasílání našich obchodních sdělení), máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Stačí kliknout na označené políčko na konci každého newsletteru nebo nám přímo napsat e-mail na adresu info@funbaby.cz.

Jako subjekt zpracování nás můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

Jako subjekt zpracování máte právo na opravu nesprávných či neúplných osobních údajů. V případě, že máte za to, že Vaše údaje nejsou nezbytné pro daný účel, máte právo na omezení zpracování nebo na výmaz ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Všechna práva můžete uplatnit buď e-mailem na info@funbaby.cz nebo telefonicky na +420 547 422 749, nebo poštou na adrese společnosti.

PODÁNÍ STÍŽNOSTI

V případě nesrovnalostí máte právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budeme zpracovávat jen na základě Vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat. Podrobné informace uvádí stránky zde: aboutcookies.org.

GOOGLE ANALYTICS

Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

V Brně dne 1. 9. 2020

×

Slevový kupón na 10% slevu je Váš

Stačí se zaregistrovat k odběru novinek

CHCI SLEVU