Plasty v oceánu: Znečištění domova bohaté fauny a flóry

Plasty, které se dostanou do oceánů, jsou zvláště škodlivé. Mohou se rozpadat na mikroplasty, které jsou pak konzumovány mořskými živočichy. Toto nejen ohrožuje mořský život, ale tyto částice se mohou dostat i do potravinového řetězce, což má potenciální zdravotní dopady na lidi.

Naše planeta jako skládka

Velké množství plastového odpadu končí na skládkách, kde se rozkládá velmi pomalu. Tento dlouhý rozkládací proces může vést k uvolňování toxických látek do půdy a vody.

Recyklace: Cesta ke zdravé planetě

I když recyklace plastů může pomoci snížit jejich dopad na životní prostředí, v současné době je recyklováno pouze malé procento plastů. Nedostatečné systémy správy odpadů v některých částech světa také přispívají k problému plastového znečištění.

UDĚLEJME ZMĚNU! UZDRAVME NAŠI PLANETU

Eco designed: Směřujte k udržitelné budoucnosti

V ZOPA si uvědomují, že rodinný život je úzce spjatý s péčí o naši planetu a její budoucnost. Rozšíření nabídky o kolekci PURE ESSENTIAL je závazkem k tomu, co považují za klíčové – udržitelnost a odpovědnost vůči příštím generacím. Hlavním stavebním prvkem této kolekce jsou látky získané recyklací PET lahví. Tímto způsobem nejen snižují množství plastového odpadu, ale také propojují praktičnost s environmentální odpovědností. 

Eko látky: Cesta k ochraně planety

"Společně chráníme planetu – recyklováním PET lahví vytváříme udržitelné látky." Toto heslo a hlavní cíl kolekce PURE ESSENTIAL od ZOPA ukazuje odhodlanost v oblasti ekologické inovace. Využívání recyklovaných materiálů jako jsou starý textil a PET lahve má dvojí pozitivní dopad – snižuje množství odpadu a šetří přírodní zdroje. Proces recyklace transformuje tyto materiály na nová vlákna, z nichž se pak vyrábějí ekologické látky, což nejen zabraňuje plýtvání, ale také snižuje emise CO2 a spotřebu energie a vody.

Zvolte udržitelný životní styl

Zvolením produktů s recyklovanými látkami, jako jsou ty v kolekci PURE ESSENTIAL, přispíváte ke zdravější planetě a podporujete udržitelnost. Nejde jen o výběr kočárku – je to výběr životního stylu, který odráží vaši péči o budoucnost naší planety a vašich dětí.