ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vaše súkromie chránime, a robíme preto všetko pre maximálnu ochranu Vašich osobných údajov pred akýmkoľvek zneužitím.


IDENTIFIKÁCIA A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť BABY DIREKT s.r.o., ako správca osobných údajov, Vám týmto dáva na vedomie, ako spracováva a chráni Vaše osobné údaje. Akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov sa týka iba tých, ktoré našej spoločnosti dobrovoľne poskytnete v rámci komunikácie, v procese uzatvorenia zmluvy, pri návšteve našich webových stránok či našich profilov na sociálnych sieťach. Ak máte otázky týkajúce sa podmienok spracovania Vašich osobných údajov alebo iné otázky, môžete nás kontaktovať tu:

BABY DIREKT s.r.o., so sídlom Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČO: 46995170, zapísaná vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 8860.

E-mail: info@funbaby.sk
Tel.: +420 547 422 749

ÚČEL A PRÁVNY DÔVOD, PRE KTORÝ SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, používame na nasledujúce účely:

uzatváranie a plnenie zmlúv (práva a povinnosti s tým súvisiace),

vedenie užívateľského účtu,

• zasielanie informácií na zabezpečenie dodávok tovaru alebo služieb,

vyřízení reklamací, servisní a poradenské služby,

• zasielanie obchodných oznámení, rozvíjanie kvality našich služieb a produktov,

• cielené reklamné oznámenia,

• evidencia vo vernostnom programe podľa Všeobecných podmienok vernostného programu FunBaby.

Právnym dôvodom pre vyššie uvedené spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy, náš oprávnený záujem (napr. pri zasielaní obchodných oznámení po Vašom nákupe), Váš súhlas (pri zasielaní obchodných oznámení, pokiaľ sa prihlásite k odberu noviniek zadaním svojej e-mailovej adresy alebo vyplníte formulár dotaz na produkt, evidencia vo vernostnom programe a zákonná povinnosť.

Ak odmietnete poskytnúť osobné údaje, ktoré požadujeme za účelom plnenia zmluvy alebo zaistenia súladu s našou právnou povinnosťou, nemusíme byť schopní poskytnúť všetky alebo niektoré zo služieb, ktoré ste od nás požadovali.

REGISTRÁCIA

Zaškrtnutím políčka „Súhlasím“ udeľujete správcovi, v súlade s § 4 zákona č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov svoj súhlas na to, aby uvedené osobné údaje spracovával za účelom: založenia a administrácie užívateľského účtu na webovom rozhraní.

VERNOSTNÝ PROGRAM

Zaškrtnutím políčka „Súhlasím“ v elektronickej podobe člen vernostného programu udeľuje organizátorovi, v súlade s § 4 zákona č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov svoj súhlas na to, aby uvedené osobné údaje a tiež údaje o jeho nákupných zvyklostiach počas trvania členstvo vo vernostnom programe spracovával na účely:

• zaradenie do členskej databázy vernostného programu,

• účasti vo vernostnom programe v súlade s týmito všeobecnými podmienkami,

• zasielanie ponúk tovaru a služieb poskytovaných organizátorom alebo jej obchodnými partnermi,

• a to poštou alebo elektronicky,

• vykonávanie marketingových prieskumov.

Člen súhlasí, aby jeho osobné údaje boli poskytované tretím stranám, tj subjektom spolupracujúcim s organizátorom na vernostnom programe, ako sú spoločnosti reklamné agentúry, zasielateľské agentúry, tlačiarne a pod., a to aj do zahraničia.

Organizátor môže poskytovať osobné údaje svojich zákazníkov spoločnostiam povereným spravovaním niektorých častí databázy vernostného programu. Všetky tieto spoločnosti sídlia v členských štátoch Európskej únie.

Organizátor vyhlasuje, že uvedené osobné údaje použije iba na uvedené účely.

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI HEUREKA

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v emaile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNYCH SIETÍ

Ak sa rozhodnete zdieľať naše webové stránky, popr. aplikácii prostredníctvom sociálnych sietí, budú vaše osobné údaje (tj meno a skutočnosť, že sa zaujímate o Baby Direkt a FunBaby) viditeľné aj pre všetkých návštevníkov vášho osobného profilu na príslušnej sociálnej sieti (LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter atď.) Na užívanie takýchto sociálnych sietí sa vzťahujú podmienky (vrátane zásad ochrany súkromia) príslušných sociálnych sietí. Baby Direkt nenesie zodpovednosť za spracovanie osobných údajov alebo za ochranu súkromia na konkrétnych sociálnych sieťach a zásady ochrany súkromia, ktoré zaisťuje Baby Direkt, sa na používanie týchto webových serverov nevzťahujú.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

PRÍPADNÍ PRÍJEMCI VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť si váži Vašu dôveru a chráni Vaše osobné údaje pred zneužitím. Vaše osobné údaje sú spracovávané dôverne av súlade s príslušnými zákonmi. Spracovaním a vybavením objednávky, vybavením reklamácie a súvisiacim účtovníctvom sú poverení zodpovední zamestnanci spoločnosti alebo osoby spolupracujúce na základe živnostenského oprávnenia. Zasielaním obchodných oznámení môžu byť poverené externé subjekty. Bankovými transakciami, prepravou tovaru atď. sú poverené externé subjekty.

DOBA, PO KTORÚ BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na vyššie uvedené účely, tj po dobu trvania nášho zmluvného vzťahu alebo oprávneného záujmu. V prípadoch, keď spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, budú tieto údaje spracovávané iba po dobu jeho trvania. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budeme uchovávať, pokiaľ je to nutné pre splnenie zákonných povinností alebo presadzovanie našich alebo Vašich legitímnych práv (napr. pri poskytovaní servisných služieb).

KONKRÉTNE DOBY ULOŽENIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

• osobné údaje zadané webovým formulárom pre záujemcov o ponúkaný tovar a služby – 3 roky od registrácie,

• osobné údaje pre zasielanie obchodných oznámení (newsletterov) – 7 rokov od registrácie,

• registrácia – 3 roky od vášho posledného prihlásenia (po uplynutí tejto doby bude váš užívateľský účet deaktivovaný a údaje zmazané),

• osobné údaje v účtovných dokladoch – počas zákonnej archivácie v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípadoch, keď spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu (napr. pri zasielaní našich obchodných oznámení), máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Stačí kliknúť na označené políčko na konci každého newslettera alebo nám priamo napísať e-mail na adresu info@funbaby.sk.

Ako subjekt spracovania nás môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame.

Ako subjekt spracovania máte právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov. V prípade, že máte za to, že Vaše údaje nie sú nevyhnutné na daný účel, máte právo na obmedzenie spracovania alebo na výmaz v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

V prípade, že sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Vaše osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávané.

Všetky práva môžete uplatniť buď e-mailom na info@funbaby.sk alebo telefonicky na +420 547 422 749, alebo poštou na adrese spoločnosti.

PODANIA SŤAŽNOSTI

V prípade nezrovnalostí máte právo podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov na dozornom úrade: Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

COOKIES

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies na zacielenie reklamy budeme spracovávať len na základe Vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať. Podrobné informácie uvádza stránky tu: aboutcookies.org.

GOOGLE ANALYTICS

Tieto webové stránky používajú Google Analytics, čo je webová analytická služba spoločnosti Google Inc. Kompletné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

V Brne dňa 1. 9. 2020

×

Slevový kupón na 10% slevu je Váš

Stačí se zaregistrovat k odběru novinek

CHCI SLEVU