Ochrana osobných údajov

I. INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri manipulácii s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov.

BABY DIREKT, s. Otázka na produkt“ (ďalej len „formulár“) informuje o spracovaní osobných údajov:

a) Správca bude spracovávať osobné údaje užívateľa v rozsahu zadanom užívateľom pri žiadosti o zodpovedanie dotazu na produkt prostredníctvom internetových stránok www.funbaby.cz (meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa), a to na účely zodpovedania otázok užívateľa internetových stránok.

b) Osobné údaje užívateľa môžu byť sprístupnené tretím osobám iba vtedy, ak ide o plnenie právnej povinnosti Správcu. Osobné údaje budú Správcom uložené po dobu nevyhnutnú na zodpovedanie otázky. Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a užívateľ je povinný osobné údaje Správcovi poskytnúť. Bez poskytnutia osobných údajov nemôže užívateľ formulár odoslať.

c) Užívateľ má právo na prístup ku všetkým svojim osobným údajom u Správcu, právo požadovať opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania osobných údajov a rovnako právo vzniesť u Správcu námietku týkajúcu sa spracovania osobných údajov. Užívateľ tiež môže podať sťažnosť na štátnom dozornom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

II. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVATEĽA

Pri odoslaní formulára dochádza k nevyhnutnému spracovaniu osobných údajov užívateľa v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa za účelom zodpovedania dotazu. Informácie o spracovaní osobných údajov užívateľa je obsiahnutá vo formulári, kde je dostupná kliknutím v okamihu, keď užívateľ potvrdzuje, že bol informovaný o ochrane osobných údajov.

 

V Modřicích dňa 1. mája 2020

BABY DIREKT s.r.o.

konajúci Ivanou Fialovou, konateľkou

×

Slevový kupón na 10% slevu je Váš

Stačí se zaregistrovat k odběru novinek

CHCI SLEVU